Vragen en antwoorden

Natuurlijk kun je ook altijd je vraag of vragen telefonisch of per email aan mij stellen.

Wellicht dat deze vraag of vragen ook voor anderen van toepassing zijn. Dan wordt de vraag en het antwoord in deze rubriek opgenomen.

Vragen die nog aan de orde komen voor beantwoording in deze rubriek zijn:

Ik ben zwanger, mag ik nu gemasseerd worden.
Help massage ook bij psychische pijn (Stress)
Helpt massage als geen baat bij fysiotherapeutische behandeling
Wat is het verschil tussen Masseur en Fysiotherapeut.
Het ontstaan van klachten
De intentie van de behandeling
Geeft Wellness Asian Beauty ook erotische massages
Hoe gaat een massage in zijn werk
Wat mag ik van een massage verwachten
De kwaliteit van uw masseur is het testen waard.