Pijn daags na de massage

Het kan zijn dat daags na de behandeling de gemasseerde plekken gevoelig of iets pijnlijk zijn. Dit is zeker geen reden tot bezorgdheid. De mate van intentie en de mate van soepelheid van de spieren zijn hierin een belangrijke factor. Getrainde spieren (sporter) kunnen een veel intensievere massage ondergaan, zonder ook maar enige vorm van gevoeligheid te vertonen. Ongetrainde spieren zullen veel eerder gevoelig reageren, maar indien vaker gemasseerd, zal ook hierin verbetering ontstaan. Massage maakt de spieren "los", dat betekend dat het spierweefsel meer flexibel gaat worden en dus meer als getrainde spieren gaan reageren.

Massage is een kwestie van gevoel. Gevoel van twee kanten.
De masseuse dient de intentie af te stemmen op de persoon die gemasseerd wordt. Omgekeerd dient deze persoon aan te geven of dat de massage al dan niet te intens is.
De eerste keer dat de client door de masseuse gemasseerd wordt gaat het maar al te makkelijk fout met deze wisselwerking. Vaak ook omdat de client met klachten komt, bijvoorbeeld een pijnlijke schouder die is ontstaan, vaak door onvoldoende of verkeerde belasting. Dit vraagt dan om een intensievere massage om de klachten te verhelpen, terwijl de spieren nog niet "los" genoeg zijn om de intensiviteit van de massage (nodig om de klacht te verhelpen) te ondergaan. Gevolg pijnlijke of gevoelige spieren. Toch zal dit met een dag of wat weg trekken en de eventuele klachten verminderd of weg zijn.

Was de behandeling gebaseerd op pijnlijke plekken, dan verdient het doorgaans aanbeveling om op korte termijn opvolging te geven aan de behandeling, totdat de klachten weg zijn.
Zie ook "Het ontstaan van klachten" en "De intentie van de behandeling"